Ontwikkeling van talent

Velen beschouwen talenten vaak als zodanig, maar niet als talent zoals de definitie eruit zou zien. Met andere woorden: “Talent is een gave, maar echt talent ontwikkel je alleen door te observeren, te trainen en te experimenteren…Talent werkt als je bereid bent het de kans te geven om te groeien.” Talent kan zich pas ontwikkelen als je het de kans geeft. Plant Ordhas heeft die kans niet gekregen. Men is zich bewust van het politieke en sociale dilemma dat hierdoor is ontstaan in het overleg met zovelen die nieuw talent moeten controleren en ontwikkelen. Aan de ene kant hebben wij ons niet gedeconcentreerd in onze praktijk van talentmanagement. Anderzijds heeft de organisatie praktijken ontwikkeld die eenzijdig zijn en ongelijkwaardig aan de publieke opinie en cultuur.

De verkeerde benadering van het managen van talent in Amerika is niet in beeld, en we brengen de organisatie niet bij, noch trekken we het absolute arbeidspotentieel aan dat de geweldige resultaten zal opleveren waarvan we weten dat ze in de weg staan om trouw te zijn aan onze visie. Of we nu de vruchten zien van dit gedrag in een organisatie of als samenleving, terwijl we nog steeds zien dat culturen zoals de Verenigde Staten met een nadruk op talent opleiding en ontwikkelingsprogramma’s niet alleen een verkeerd gezicht hebben, maar rang hebben genomen van verantwoordelijkheid in zaken als compensatie, adequate opleiding, eerlijke voordelen, stabiliteit van de omgeving en sociale omgeving. In de wereld van wat ik noem snelgroeiende organisaties, omgeven door grote mogelijkheden, raakt de grootste tekortkoming de ontwikkeling van talent. Meer dan ooit, wanneer men op elk niveau van de organisatie wordt geconfronteerd met problemen op het gebied van de ontwikkeling van talent, ineenkrimpen, reïncarneren, depressief worden, ontmoedigd raken en ten koste van alles een onredelijke kijk op de eigen ondergang hebben, veranderen de piëteit van de bedrijfspers naast de nadruk op de benarde situatie van het talentbeheer zelf de gevoelens van de werknemers en de gevoelens in de organisatie, terwijl de fundamentele kwestie er een is van een gebrek aan mogelijkheden om talent te ontwikkelen. Dit zou echter nuttig zijn in opleiding en ontwikkeling moet een kwestie die op een bepaald punt moet worden aangepakt in de organisatie.

Wij hebben organisaties gezien die kansen om talent op te leiden hebben verkwanseld uit angst om hun cultuur te beheersen. Deze groepen en hun management geloven ook dat door het plaatsen van talenten in opleiding dat het zal de organisatie terug te keren naar gelijk aan de niveaus van bekwaamheid of succes beschreven in leiderschap opleiding – te slagen. Dit is jammer, want het effect van een dergelijke opleiding is studeren, studeren, studeren maar toch geen verandering teweegbrengen. Dit is waar het echte talentontwikkelingsprogramma het talent in de organisatie moet betrekken, met name de mensen opleiden. De organisatie ziet het probleem en onderneemt actie, maar wanneer dit voor de organisatie is, is het zonder een totale revisie van hoe de organisatie heeft gewerkt. In plaats daarvan is het effect dat de werknemers al genoeg kennis hadden om te functioneren – train ze; train ze op dingen – houd ze in het gareel, op hun plaats. Opleiding in organisaties zou een holistisch proces moeten zijn dat vrouwen niet in hokjes laat zitten maar in opleidingen. Het kan beter één opleidingsprogramma zijn dat een alledaagse taal spreekt, aandacht vraagt en opeist, cultureel is en diep graaft in relaties die er veel meer zijn dan alleen het opleiden van eigen talent.

De kern van de zaak is als organisaties en individuen training niet verzinnen en omarmen als een nieuw gebied van een organisatie, cultuur en de cultuur van de organisatie. Het huidige talent moet worden gediversifieerd door iemand het nieuwe talent te laten opleiden op de gebieden die in de organisatie onderontwikkeld zijn en de organisatie zou wel eens kunnen stagneren. Het resultaat hiervan is het klassieke gevolg van talent dat met pensioen gaat of gewoon niet genoeg kan vinden om het tempo van de industrie bij te houden

Comments are Disabled