Meditatie is de sleutel tot de spirituele reis

Meditatie kan vooralsnog meditatie worden genoemd, voornamelijk omdat het al duizenden jaren bestaat. Meditatie kan echter jarenlang vruchteloos beoefend worden zonder er een nieuwe inspanning voor te leveren. Mensen kunnen gedachteloos meditatie observeren zonder er aan te werken. Het is alsof je een magisch zwaard naar een andere persoon brengt en denkt dat je hem genezen hebt. Het resultaat is dat je jezelf meer pijn doet, en de ander nog meer.

Meditatie is de reis van geest naar lichaam naar geest. Meditatie houdt het overwinnen van mentale vermogens in, voornamelijk door concentratie. Meditatie maakt mentale inspanningen gemakkelijker, omdat er voordelen zijn die het bewuste verstand niet kan vinden. Daarom is meditatie een proces van het ontwikkelen van de geestvermogens om een hoger bewustzijn te bereiken. De weg naar meditatie is niet de bewuste inspanning van denken en denken, meditatie is een inspanning om meditatie te begrijpen. Meditatie staat onder leiding van het innerlijke zelf. Het innerlijke zelf is de zetel van alle kennis en begrip. Het innerlijke zelf kan vergeleken worden met het fysieke zelf, zodat we, om het innerlijke zelf te realiseren, het fysieke zelf moeten onderzoeken om te zien welke toestand de meest geschikte stap is. Mediteren betekent het bereiken van de staat van bewustzijn voor Spiritueel cadeau doeleinden. Alvorens met meditatie te beginnen, leren we ons innerlijke zelf te ontdekken. Daarna volgen we het pad naar de vestiging van het goddelijke zelf. Het pad naar de openbaring van ons innerlijke zelf vereist spirituele ontdekkingsmethoden. Meditatie versterkt de poging om in contact te komen met ons innerlijke zelf. We kunnen dan de toestand van de onbewuste inhoud onderscheiden en die afstemmen op ons innerlijk zelf.

Meditatie is voor de mens de ingang tot het visioen dat vanuit de geest in geestelijke vorm komt. Dit is niet het resultaat van bewustzijn dat zich terugtrekt in de onbewuste staat om de vorm van God te zien, maar de natuurlijke weg, als ons geestelijk geweten leert op welk geestelijk gebied het zich in het leven moet richten. Het bewuste en het automatische verstand verschillen in het beginstadium van de ontdekking. Het eerste heeft te maken met de vele niveaus van bewustzijn die in het dagelijks leven functioneren. Sommige staan onder volledige controle, het niveau dat kan blijven functioneren tot we sterven. Andere kunnen op een onbewust niveau blijven functioneren om ons gedrag te beïnvloeden.

De tweede fase van de methode vereist het vermogen om het onderbewuste in het bewustzijn te brengen; dus de innerlijke toestand. Meditatie is een poging om die onderbewuste niveaus onder controle te brengen. Het is mogelijk dit te doen zonder ons ervan bewust te zijn dat we dit doen. Dat komt omdat we geloven in de illusie dat we aan het mediteren zijn. Dan gaan onze geest en onze emoties slapen, maar ons onderbewustzijn blijft de baas. Ons verstand blijft de baas en we zijn ons totaal niet bewust van de voortdurende werking ervan in ons leven. Het vereist enige nederigheid om dit over mezelf te beseffen. Wij denken gewoonlijk ten onrechte dat meditatie betekent dat men de geest moet afsluiten of de aandacht moet afleiden van de gedachtenstroom. Dit zou hebben geleid tot het uitschakelen van het onderbewustzijn. Meditatie vereist het focussen op één enkel object. Dit resulteert in een verhoogde druk op het bewuste radionica apparaat. Een poging om meer energie vrij te maken zonder meer energie af te leiden is ook een inspanning van het onderbewuste. Onze spiritueel geformuleerde gedachten maken de inspanning mogelijk.

Meditatie is de grootste prestatie in onze zoektocht naar de openbaring van ons innerlijk zelf. Meditatie ontwikkelt de intuïtieve geest en geeft ons de kracht van geconcentreerde concentratie. Het innerlijke niveau van onze geest wordt dan blootgesteld aan ons innerlijk geweten. Dit betekent dat de wet voor ons werkt en dat wij in staat zijn haar wetten op ons leven toe te passen. Het innerlijke zelf zegt dat als onze geestmens in deze lichaamsgebouwen leeft, zich aan lichamelijke arbeid wijdt en al zijn lichamelijke taken verricht, hij geestelijke volmaaktheid zal bereiken. Men kan dus gerust zeggen dat zelfbeheersing het resultaat is van meditatie.

Meditatie is de gemakkelijkste methode om rijkdom te verwerven, indien men bereid is er voor te werken, dan niets anders. Het is vooral noodzakelijk voor de spirituele reis van de helderziende; maar alle zoekers zijn beter af als zowel de innerlijke als de uiterlijke niveaus van hun leven worden getraind. Spirituele opvoeding helpt de persoon zijn volledige kracht te bereiken. Het omvat religieuze studie, studie van de psychologie, astrologie en filosofie, die allemaal het doel dienen van het ontwikkelen van spiritualiteit.

Comments are Disabled